NEW!!! Zájemci o štěňátka Tosa inu s PP prosím kontaktujte paní Malinovskou +420 739 054 706 !!!

Výstavy

26. července 2009 v 11:41 |  Výstavy
DRUHY VÝSTAV
Oblastní se zadáváním titulu Oblastní vítěz.
Krajská se zadáváním titulu Krajský vítěz.
Klubová se zadáváním titulu CAJC,CAC,Klubový vítěz.
Speciální se zadáváním titulu CAJC,CAC,Vítěz speciální výstavy.
Národní se zadáváním titulu CAJC,CAC,Národní vítěz.
Mezinárodní se zadáváním titulu CAJC,CAC,CACIB FCI.
Evropská se zadáváním titulu Evropský vítěz mladých CAJC,Evropský vítěz CACIB.
Světová se zadáváním titulu Světový vítěz mladých CAJC,Světový vítěz CACIB.

VÝSTAVNÍ TŘÍDY
Třída štěňat -od 4 do 6 měsíců.
Třída dorostu -od 6 do 9 měsíců.
Třída mladých -od 9 do 18 měsíců.
Mezitřída -od 15 do 24 měsíců.
Třída otevřená -od 15 měsíců bez ohledu na vykonané zkoušky a tituly.
Třída pracovní -od 15 měsíců přístupná psům i fenám uznanou zkouškou
Třída šampiónů-od 15 měsíců,je otvírána pouze na mezinárodních výstavách a přístupná psům,
kteří získali titul Mezinárodní šampión,nebo šampióna některé ze členských zemí
FCI.
Třída veteránů-od 8 let.
Třída vítězů-od 15 měsíců,mimo mezinárodních výstav může být otevřena místo třídy šampiónů,
přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampióna,titulem
národního vítěze a titulem klubového vítěze nebo vítěze speciální výstavy.Uvedené
tituly musí být získány v konkurenci dospělých.
Třída čestná-od 15 měsíců,je otvírána pouze na oblastních,krajských,klubových,speciálních a
národních výstavách,přístupná pro psy s uznaným mezinárodním,národním titu-
lem šampióna či titulem Klubový vítěz,Vítěz speciální výstavy,bez nároku na CAC,
se zadáním titulu Vítěz třídy.Vítěz této třídy se nemůže účastnit soutěže o Vítěze
plemene.
Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy.
K přihlášce na výstavu musí být přiložena fotokopie průkazu původu hlášeného jedince.
V případě,že získané tituly opravňující pro zařazení do třídy šampionů(vítězů) nejsou řádně doloženy,je pořadatel povinen zařadit psa do třídy otevřené.

SKUPINY FCI
I. skupina FCI-Ovčáčtí a honáčtí psi kromě švýcarských salaš.psů
II.skupina FCI-Pinčové,knírači-molossové a švýcarští salašničtí psi
III.skupina FCI-Teriéři
IV.skupina FCI-Jezevčíci
V.skupina FCI-Špicové a primitivní psi
VI.skupina FCI-Honiči,barváři a příbuzná plemena
VII.skupina FCI-Ohaři
VIII.skupina FCI-Retrívři,slídiči,vodní psi
IX.skupina FCI-Společenští psi
X.skupina FCI-Chrti
FCI neuznaná plemena

KLASIFIKACE
Ocenění psa se provádí zadáním známky a barevným označením(stužka,atd.)
Třída štěňat
VN- velmi nadějný
N  - nadějný
Třída dorostu
VN- velmi nadějný
N  - nadějný
Třída mladých,mezitřída,otevřená,pracovní,šampionů (ev. vítězů),veteránů
V  - výborná
VD- velmi dobrá
D  - dobrá
dále pak dostatečná,vyloučen z posuzování a neposouzen.
V těchto třídách se stanovuje pořadí čtyř psů oceněných známkou výborná či velmi dobrá.
Klasifikace musí odpovídat těmto definicím:
výborná -Tato známka smí být přiznána jen takovému jedinci ,který se velmi přibližuje ideálu,jak ho popisuje standard a je předveden ve výborné kondici.Jeho povaha musí být harmonická a vyrovnaná.Typem musí pes odpovídat své třídě a musí mít prvotřídní postoj psa.Převaha jeho kvalit musí vyvážit jeho drobné nedostatky.Musí vykazovat typické vlastnosti svého plemene.
velmi dobrá -Tato známka se přiznává takovému jedinci,který má typické vlastnosti svého plemene,vyvážené proporce a je v dobré kondici.Prominou se mu drobné vady,nikoli však vady morfologické.Toto ocenění může být uděleno jen prvotřídnímu jedinci.
dobrá -Toto ocenění se uděluje jedinci,který sice vykazuje znaky svého plemene,ale má viditelné hrubší vady.
dostatečná -Toto hodnocení obdrží jedinec,který sice vykazuje znaky svého plemene,ale jehož tělesnému vzhledu chybí do ideálu velmi mnoho,nebo jehož fyzická kondice není dostačující.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.